Docent Björn Wullt CV

Legitimerad läkare 1982; specialistutbildning i Urologisk kirurgi

Helsingborgs sjukhus;  tjänstgöring vid Universitetssjukhuset i Lund 1991- 2010; som överläkare där ansvarig för

njurstens och njurtumörkirurgi, samt infektionsbehandling.

Fellow of the European Board of Urology (FEBU) 1995,

doktorsexamen 2001 samt docentur 2006.

 

Under 2005 – 2006 vikariat som consultant urologist St James

NHS Teaching Hospital, Leeds, samt Benenden Hospital, Benenden Storbritannien.

 

Medlem i Svenska Läkarförbundet, Svenska Läkarsällskapet, Svensk Urologisk Förening, European Association of  Urology (EAU), European Society for Infections in Urology (ESIU) – board member.

 

Forskning inom främst bakteriologi/ urinvägsinfektioner; deltidsanställd vid Avdelningen för Mikrobiologi, Immunologi och Glykobiologi (MIG), Lunds Universitet.